Draudimas

 

Sveikatos draudimas užsienyje arba medicininių išlaidų kelionės metu draudimas, atlygina užsienyje suteiktos būtinosios medicininės pagalbos bei repatriacijos išlaidas.

Kokios išlaidos yra kompensuojamos?

Apdraustajam asmeniui staiga ir netikėtai susirgus ar patyrus nelaimingą atsitikimą kelionės užsienyje metu, pagal medicininių išlaidų kelionės metu draudimo polisą yra apmokamos:

  • būtinosios medicininės pagalbos išlaidos;
  • būtinosios transportavimo iki gydymo įstaigos išlaidos;
  • repatriacijos išlaidos;
  • lydinčio asmens išlaidos;
  • kai kurios kitos išlaidos, susijusios su tokiomis paslaugomis, kurių nesuteikimas galėtų sukelti pavojų asmens gyvybei.

Kokia draudimo įmoka?

Draudimo įmoka už šį draudimą sudaro nuo kelių iki kelių šimtų litų vienam asmeniui. Draudimo įmoka priklauso nuo:

  • kelionės trukmės;
  • apdraustojo asmens amžiaus;
  • kelionės maršruto.

Kokia draudimo išmoka?

Draudimo išmoka yra lygi patirtų išlaidų sumai. Draudimo išmoka gali būti mokama būtinąją medicininę pagalbą suteikusiai gydymo įstaigai arba asmeniui pateikus diagnozę ir išlaidų dydį patvirtinančius dokumentus.

Kur galioja draudimas?

Draudimas galioja išvykus už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų. Draudimo galiojimo teritorija yra nurodoma draudimo liudijime. Galima pasirinkti skirtingus variantus, pradedant Baltijos valstybėmis ir baigiant visu pasauliu. Draudimas dažniausiai negalioja tose valstybėse, kuriose vyksta kariniai konfliktai arba yra padidintas tokių konfliktų pavojus.

Kita svarbi informacija apie sveikatos draudimą užsienyje

Medicininių išlaidų kelionėje draudimas yra priskiriamas nuostolių draudimo grupei, todėl pagal tokį draudimo polisą nebus išmokamos jokios fiksuotos kompensacijos už patirtus nelaimingus atsitikimus. Tuo atveju, jeigu gydymas buvo suteiktas nemokamai, draudimo išmoka nebus mokama. Norintys gauti papildomas kompensacijas už užsienyje patirtas traumas turėtų apsidrausti draudimu nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu arba draudimu nuo nelaimingų atsitikimų.

Visos draudimo kompanijos, Lietuvoje platinančios sveikatos draudimo užsienyje polisus, yra sudariusios asistavimo (pagalbos) sutartis su tarptautinėmis asistavimo (pagalbos) kompanijomis. Tai suteikia apdraustąjam galimybę atsitikus nelaimei gauti nemokamas ekspertų konsultacijas.

Smulkesnė informacija telefonu: +37046311795